Lidmaatschap

Snel naar de lidmaatschapformulieren? Klik hier!

Floorball Flames neemt deel aan de Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen.

Jeugd
Jeugdleden kunnen iedere dinsdagavond trainen en deelnemen aan wedstrijden in de jeugdcompetitie (8 zondagen per seizoen).

Kom gerust eerst twee keer gratis meetrainen om floorball en de Floorball Flames te leren kennen!
Mocht je daarna enthousiast geworden zijn, dan kun je hier het jeugd-lidmaatschapsformulier downloaden.

De kosten voor een Flames lidmaatschap is afhankelijk vanaf de maand waarin het lidmaatschap start en is te vinden op het jeugd-lidmaatschapsformulier. De contributie wordt per seizoen in drie termijnen betaald via een automatische incasso. In overleg is het ook mogelijk om het lidmaatschap maandelijks te betalen of om gebruik te maken van de middelen van Stichting Leergeld. Neem hiervoor contact op via penningmeester@floorballflames.nl.

Volwassenen
Voor volwassenen biedt de Floorball Flames recreatieve en competitie lidmaatschappen:

  • Recreatieve trainingsleden kunnen bij de Flames terecht op maandag, dinsdag of donderdag. Wil je vaker dan één keer per week trainen dan betaal je een additionele bijdrage afhankelijk van het moment van inschrijven (voor een heel seizoen is dit € 50,- ).
  • Competitiespelen is bij de Flames prestatiegericht en gaat samen met twee keer trainen per week. Grootveld-leden trainen op dinsdag en donderdag. Kleinveld (mixed)-leden trainen op maandag en donderdag.

Je kan twee keer gratis meetrainen om floorball en de Floorball Flames te leren kennen! Mocht je daarna enthousiast geworden zijn, dan kun je hier het volwassenen-lidmaatschapsformulier downloaden.

Ouders van jeugdleden
Doet jouw kind mee met de donderdagtraining? Ouders van Flames jeugdleden kunnen op donderdag voor slechts €50 per jaar meetrainen. Bovendien kun je een stick van de Flames lenen! Uiteraard geldt ook hiervoor de “twee keer gratis meetrainen” regeling.

Hot Shots-leden (studenten)
Naast het reguliere Flames-lidmaatschap, biedt de Floorball Flames een speciaal lidmaatschap aan voor Hot Shots-studentleden. Je kunt het Hot Shots-lidmaatschapsformulier hier downloaden. Voor meer info kun je mailen naar hotshotsnijmegen@hotmail.com of ga naar de facebookpagina 

Vrijwilligersinspanning
De Flames hanteert een actief leden- en vrijwilligersbeleid. De vereniging wordt draaiende gehouden door vrijwilligers op hulptaken, trainers, coaches, meerdere commissies en het bestuur. Om alle sportieve en gezelligheidsactiviteiten van de Flames te kunnen organiseren, hebben we hulp van alle leden en ouders/verzorgers nodig. We gaan er vanuit dat elk lid en elke ouder zijn/haar bijdrage levert aan de vereniging.

Voor vragen en informatie kun je mailen naar: info@floorballflames.nl
Of stuur een bericht via het contactformulier

For membership forms, click here!

Youth
Youth members can train every Tuesday and participate in competitions in the youth competition (8 Sundays per season).

You can try the training out for free twice!
If you have become excited, then you can download the youth membership form.

The cost for a Flames membership depends from the month of starting membership, can be found on the youth membership form. The fee is paid per year in three terms by direct debit. On request it is also possible to pay the monthly membership or to make use of the resources of the Foundation Leergeld. Please contact via penningmeester@floorballflames.nl.

adults
For adults, the Floorball Flames and recreational league members:

Recreational training members can train on Monday, Tuesday or Thursday. If you want to train more than once a week you pay an additional contribution depending on the time of registration (for an entire season, this is € 50, -).
League play comes with training twice a week. Large field members train on Tuesdays and Thursdays. Small field (mixed) members train on Mondays and Thursdays.

You can train for free twice to learn about floorball and the Floorball Flames! If you have become excited, then you can download the adult membership form.

Hot Shots members (students)
Besides the regular membership Flames, the Flames offer a special membership for Hot Shots student members. For more information please mail to hotshotsnijmegen@hotmail.com or visit the website http://www.hotshotsnijmegen.nl/

volunteer Effort
The Flames has an active membership and volunteer policy. The association is operated by volunteers for auxiliary tasks, trainers, coaches, several committees and the board. To organize all sporting and social activities of the Flames, we need help from all members and parents / guardians need. We assume that every member and every parent his / her contribution to the association.

For questions and information you can mail to: info@floorballflames.nl

Reacties zijn gesloten.